fbpx

Podporujeme

Milí přátelé, nadační fond podporuje provoz zařízení a zajišťuje rekonstrukci objektů, které mají sloužit pro ubytování matek, jejichž sociální a nezralé duchovní zázemí komplikuje přijetí počatého dítěte. Dále je záměrem nadačního fondu, aby zařízení sloužila matkám s dětmi v tísni, ohroženým dětem, v omezené míře také k ubytování starých lidí s cílem vytvořit dětem prostředí, umožňující jejich lidské zrání. K naplnění tohoto účelu nadační fond založil Obecně prospěšnou společnost Dlaň životu.

Postupně také založil misijní střediska, jejich prostřednictvím chtěl dál pomáhat těm, kterým k životu chybí i ty nejzákladnější potřeby.

 

Podpora projektů Obecně prospěšné společnosti Dlaň životu

Misijní střediska

Podpora projektů Obecně prospěšné společnosti Dlaň životu

Nadační fond Betlém nenarozeným dlouhodobě podporuje Obecně prospěšnou společnost Dlaň životu, kterou založil v roce 2002. Tato společnost nabízí podporu a pomoc těhotným ženám v tísni a provozuje poradnu Cesta těhotenstvím v Ostravě a Azylový dům pro těhotné matky v tísni v Hamrech u Hlinska. Nadační fond podporuje obecně prospěšnou společnost a její projekty svou veřejnou sbírkou, projektem dárcovských SMS, vánoční kampaní Štědrý dar pro betlémské děti i svými dobrovolnickými aktivitami.

více o projektech

Misijní střediska

Misijní střediska jsme postupně založili jako jeden z krůčků k naplňování našeho statutu – chránit lidský život od jeho početí až po přirozenou smrt. Jejich prostřednictvím jsme chtěli a dál chceme pomáhat těm, kterým k životu chybí i ty nejzákladnější potřeby.

V současné době máme dvě misijní střediska – v Dobré u Frýdku Místku a v Novém Jičíně. Během let si tato střediska našla své pravidelné přispívatele i pomocníky z řad velikých i malých. Pomáhají babičky, podnikatelé i malí skauti. Vždyť zabalit takový balík, aby vyhověl všem přísným předpisům a v pořádku se dostal až k potřebným, není žádná maličkost. A kam balíky vlastně putují? V současné době většinou na adresy sester Misionářek lásky do Indie a Etiopie – a jsou vždy vítány.

více o střediscích