fbpx

Podporujeme

Milí přátelé, nadační fond podporuje provoz zařízení a zajišťuje rekonstrukci objektů, které mají sloužit pro ubytování matek, jejichž sociální a nezralé duchovní zázemí komplikuje přijetí počatého dítěte. Dále je záměrem nadačního fondu, aby zařízení sloužila matkám s dětmi v tísni, ohroženým dětem, v omezené míře také k ubytování starých lidí s cílem vytvořit dětem prostředí, umožňující jejich lidské zrání. K naplnění tohoto účelu nadační fond založil Obecně prospěšnou společnost Dlaň životu.

Postupně také založil misijní střediska, jejich prostřednictvím chtěl dál pomáhat těm, kterým k životu chybí i ty nejzákladnější potřeby.

Podpora projektů OPS

 

Misijní střediska

Podpora projektů OPS

Nadační fond Betlém nenarozeným dlouhodobě podporuje Obecně prospěšnou společnost Dlaň životu, kterou založil v roce 2002. Tato společnost nabízí podporu a pomoc těhotným ženám v tísni a provozuje poradnu Cesta těhotenstvím v Ostravě a Azylový dům pro těhotné matky v tísni v Hamrech u Hlinska. Nadační fond podporuje obecně prospěšnou společnost a její projekty svou veřejnou sbírkou, projektem dárcovských SMS, vánoční kampaní Štědrý dar pro betlémské děti i svými dobrovolnickými aktivitami.

více o projektech

Misijní střediska

Misijní střediska jsme postupně založili jako jeden z krůčků k naplňování našeho statutu – chránit lidský život od jeho početí až po přirozenou smrt. Jejich prostřednictvím jsme chtěli a dál chceme pomáhat těm, kterým k životu chybí i ty nejzákladnější potřeby.

V současné době máme dvě misijní střediska – v Dobré u Frýdku Místku a v Novém Jičíně. Během let si tato střediska našla své pravidelné přispívatele i pomocníky z řad velikých i malých. Pomáhají babičky, podnikatelé i malí skauti. Vždyť zabalit takový balík, aby vyhověl všem přísným předpisům a v pořádku se dostal až k potřebným, není žádná maličkost. A kam balíky vlastně putují? V současné době většinou na adresy sester Misionářek lásky do Indie a Etiopie – a jsou vždy vítány.

více o střediscích