Pečujeme o azylový dům

Nadační fond Betlém nenarozeným je vlastníkem budovy Azylového domu pro těhotné ženy v tísni v Hamrech u Hlinska. Budova byla v letech 2003 až 2007 zrekonstruována a v současné době je předána do bezplatné výpůjčky Obecně prospěšné společnosti Dlaň životu, která tento azylový dům od roku 2008 provozuje. Azylový dům pro těhotné ženy v tísni nabízí ubytování, podporu a pomoc matkám, které v souvislosti s těhotenstvím ztrácí bydlení, ocitají se v nepříznivé životní situaci a nezvládají svou situaci řešit samy. V lednu roku 2021 uplynulo již 13 let od jeho otevření a azylový dům dosud nabídl zázemí, podporu a pomoc 163 matkám a 219 dětem.

 

Současnost

V péči o azylový dům jsou naší velkou pomocí každoročně také naši dobrovolníci. Průběžně zajišťují pravidelnou údržbu budovy od střechy po sklep, ale také se starají o zahradu budovy a vše, co je právě potřeba.

A to vše s ochotou, úsměvem a elánem.

Historie

Péče o nemovitost, to neznamená jen její jednorázovou rekonstrukci, ale postupné dotváření její i jejího okolí tak, aby co nejlépe splňovala záměr, kterému má sloužit. Není tomu jinak ani s naším azylovým domem. Rok za rokem se mění tak, aby svým obyvatelům nabídl to, co potřebují – zázemí a pomoc. Spolu s námi můžete nahlédnout do historie minulých let:

více o historii