fbpx

Správa azylového domu

Nadační fond Betlém nenarozeným je vlastníkem domu v Hamrech u Hlinska. V tomto domě je v současnosti poskytována sociální služba Azylový dům pro těhotné matky v tísni, vytvořeno zázemí pro výkon pěstounské péče a odehrávají se zde i další aktivity pro děti a jejich rodiny nebo pro dobrovolníky. Budova domu byla v letech 2003 až 2007 zrekonstruována a v současné době je předána do bezplatné výpůjčky Obecně prospěšné společnosti Dlaň životu. Azylový dům pro těhotné ženy v tísni byl otevřen v roce 2008 a nabízí ubytování, podporu a pomoc matkám, které v souvislosti s těhotenstvím ztrácí bydlení, ocitají se v nepříznivé životní situaci a nezvládají svou situaci řešit samy.

 

Současnost

Historie

Současnost

V rámci pravidelné péče o budovu Azylového domu pro těhotné matky v tísni pomáhá nadační fond zlepšovat a rozvíjet vybavení celého domu i přilehlé zahrady tak, aby dům mohl co nejlépe plnit své poslání. V roce 2022 bylo v sále azylového domu vybudováno nové sociální zázemí, které slouží dobrovolníkům a hostům azylového domu. Tato vítaná změna umožňuje zapůjčení sálu azylového domu pro různé akce, aniž by byl narušen provoz v ostatních prostorách domu.

V celoroční péči o azylový dům jsou naší velkou pomocí také naši dobrovolníci. S ochotou, úsměvem i elánem průběžně zajišťují práce, které jsou potřeba v budově domu i na jeho zahradě a vnášejí do života obyvatel domu nové impulsy a povzbuzení.

 

Historie

Péče o nemovitost, to neznamená jen její jednorázovou rekonstrukci, ale postupné dotváření její i jejího okolí tak, aby co nejlépe splňovala záměr, kterému má sloužit. Není tomu jinak ani s naším azylovým domem. Rok za rokem se mění tak, aby svým obyvatelům nabídl to, co potřebují – zázemí a pomoc. Spolu s námi můžete nahlédnout do historie minulých let:

více o historii