Podpora projektů OPS

Projekt Poradna Cesta těhotenstvím

Poradna Cesta těhotenstvím v Ostravě nabízí bezplatnou preventivní podporu a pomoc v tíživé situaci zejména těhotným ženám, partnerům a rodičům s dětmi do čtyř let. K aktivitám poradny patří poradenství v situaci nečekaného těhotenství, materiální pomoc pro miminko, videotrénink interakcí podporující komunikaci rodičů s malými dětmi anebo vzdělávací programy pro rodiče s dětmi.

 

Projekt Azylový dům pro těhotné matky v tísni

Azylový dům pro těhotné matky v tísni v Hamrech u Hlinska nabízí ubytování, podporu a pomoc těhotným ženám a ženám s dětmi do 7 let věku. Ubytovaným klientkám je v průběhu pobytu poskytnuto nejen ubytování a pomoc při obstarávání běžných záležitostí, ale je jim nabídnuto také doprovázení na cestě mateřstvím s cílem pomoci matkám vytvořit pro své děti zázemí a domov.

 

Projekt Cesta mateřstvím

Cílem projektu je pomáhat rozvíjet rodičovské kompetence klientek azylového domu. Jedná se především o zprostředkování setkávání s odborníky – psychologem pro nácvik komunikačních dovedností a setkávání s videotrenérkou pro zlepšení vztahu mezi matkou a dítětem.

 

Projekt Začít znovu

Projekt má podobu drobného zaměstnávání matek, klientek azylového domu, formou dohody o provedení práce. Napomáhá klientkám v osvojení si takových vzorců chování, které jim pomohou uplatnit se na trhu práce.