fbpx

Tání ledů plné radosti

Také tento rok pozvala Obecně prospěšná společnost Dlaň životu všechny děti a mladé lidi na celodenní program v přírodě nazvaný Tání ledů. Uprostřed rozkvetlé jarní přírody v okolí Lichnova pro ně byly připraveny 4 trasy, na kterých se mohli dozvědět spoustu nového o sobě i o druhých a zažít radost ze vzájemného přátelství.

Zatímco malé děti se svými rodiči prožívaly svůj příběh o včeličkách, starší děvčata se v indiánském příběhu učila odvaze, statečnosti, čestnosti a vnímavosti. Nejstarší děvčata si pak společně hledala, jak se stát krásnou mámou a být obohacením pro druhé a pro svět. Čtvrtá trasa plná dobrodružství byla pak připravena pro chlapce, kteří se na ní učili pomáhat v zajištění celé akce. Po jednotlivých trasách pak na všechny účastníky čekal cíl s vlídným zázemím, občerstvením, spoustou her a aktivit a plný přátelství a radosti.

Celkem se akce účastnilo 264 osob. Malé trasy se účastnilo 68 dětí ve věku 0-7 let s doprovodem 42 rodičů, střední trasu absolvovalo 45 děvčat ve věku 8-11 let, velkou 19 děvčat ve věku 12-16 let. Trasy pro mladší kluky 8 – 12 let se účastnilo 14 chlapců. V zajištění celé akce pak pomáhalo 76 dobrovolníků.

Akci zajištovala Obecně prospěšná společnost Dlaň životu ve spolupráci s organizací Junák – český skaut, středisko PAGODA, Nový Jičín a byla finančně podpořena z Pastoračního fondu Diecéze ostravsko-opavské.