fbpx

Historie

Nadační fond obdržel budovu azylového domu v roce 2003 darem a zavázal se, že do 7 let od nabytí vlastnického práva uvede darovanou budovu do provozu jako azylový dům pro těhotné matky. S jarem 2004 tedy začala rozsáhlá rekonstrukce budovy, která díky vstřícnosti a obětavosti mnoha dobrovolníků i dárců mohla zdárně pokračovat až do konce roku 2007, kdy proběhla kolaudace opravené budovy. Jak se dům postupně měnil do současné podoby:

Rok 2008, konkrétně 25. ledna,  byl Azylový dům pro těhotné matky v tísni slavnostně otevřen. Otevření se zúčastnili členové pořádajících organizací, zástupci státní správy, zástupci partnerských či podporujících organizací, některé realizační firmy, dárci a řada dobrovolníků. V rámci otevření se před vstupem do domu uskutečnilo symbolické předání klíčů mezi představiteli Nadačního fondu Betlém nenarozeným (jenž je vlastníkem objektu a zajišťoval rekonstrukci domu) a Obecně prospěšné společnosti Dlaň životu, která tento dům dostala do bezplatné výpůjčky.


V roce 2009 proběhla výstavba verandy a předzahrádky azylového domu. Projekt byl realizován s podporou nadace OKD a přispěl ke zvýšení bezpečnosti v okolí azylového domu (zabránění vběhnutí dětí do vozovky) i k vytvoření příjemného prostředí ubytovaných klientek (nové prostory pro ukládání kočárků).

V průběhu podzimu měnil azylový dům postupně svou tvář a nutno podotknout, že k lepšímu. Dobrá věc se podařila. Dnes už nová veranda slouží svému účelu a chrání ty, kdo to potřebují.

 

 


V roce 2010 byl úspěšně realizován projekt instalace solárních panelů na střeše Azylového domu pro těhotné matky v tísni. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Navrhované opatření spočívalo v instalaci plochých solárních kolektorů s prizmatickým sklem na ohřev teplé užitkové vody věčně instalace zásobníkových ohřívačů s tepelnými výměníky a příslušenstvím. Realizací tohoto projektu dochází ke snížení emisí CO2  a k úspoře energií.

Celkové uznatelné náklady na akci činily 704 414 Kč, z toho byl příspěvek z fondu Evropské unie 538 877 Kč, příspěvek Státního fondu Životního prostředí ČR 95 096 Kč a příspěvek Nadačního fondu Betlém nenarozeným 70 441 Kč.

Realizací stavebních prací byla pověřena firma Ermont, spol. s.r.o.


Péče o budovu v roce 2011

Asi to všichni znáte. Když je něco nové, je to krásné, neokoukané, téměř bez chyby. Ale zub času je neúprosný, a tak se po nějaké době přece ukáže tu prasklinka, tam šmouha či povolený šroubek. A nejinak tomu bylo i u našeho azylového domu. Proto se většina činností v tomto roce točila kolem jeho údržby. Protože v domě se pohybuje poměrně hodně dětí a jejich potřeba prozkoumat neprobádané je známá, nainstalovali jsme v domě elektrické zásuvky s dětskou pojistkou. Pořídili jsme také nové přepěťové ochrany proti poškození spotřebičů bleskem. Obě tato opatření jsme financovali z prostředků projektu dárcovských SMS Betlém dětem.

Také zahrada azylového domu doznala velkých změn. Nejen že se v péči našich dobrovolníků, kteří se o ni na svých pravidelných měsíčních brigádách poctivě starají, stávala stále krásnější. Na podzim na ní vyrostlo nové dětské hřiště, které malým obyvatelům azylového domu nabídlo mnohou radost a příjemnou chvilku.


Ohlédnutí za rokem 2012

Také v tomto roce byla většina činností věnována údržbě domu. Původně jsme sice chtěli začít se stavbou vikýřů v podkrovních místnostech pro jejich lepší prosvětlení, od tohoto záměru jsme ale upustili z důvodů finanční opatrnosti. Raději jsme tento projekt odložili, abychom ušetřili prostředky na provoz azylového domu, který pro nás byl a je prvořadý.

Prosvětlili jsme ale aspoň schodiště a chodbu domu, a to díky novým protipožárním proskleným dveřím, instalovaným v domě z prostředků dárcovských SMS.

Na zahradě azylového domu se nám v tomto roce podařilo upravit terén kolem nového dětského hřiště a začali jsme také více hospodařit na přilehlém pozemku, patřícímu k azylovému domu. Protože je naším záměrem v roce 2013 instalovat v domě krb, vyřezali jsme na pozemku část náletových dřevin, abychom uvolnili místo pro odrůstající javory a jasany. Chceme tak nastartovat nepřetržitý koloběh dorůstání a těžby dřeva tím nejšetrnějším způsobem.


Azylový dům v roce 2013

V listopadu proběhla na zahradě našeho Azylového domu pro těhotné matky v tísni stavba zahradního altánu.

V roce 2013 jsme si předsevzali postavit také v sále Azylového domu pro těhotné matky v tísni nový krb. Věříme, že přinese nejen úspory ve vytápění, ale také leckterou příjemně strávenou chvilku pro obyvatele i návštěvníky azylového domu za dlouhých zimních večerů nebo podzimních plískanic.

Podařilo se. Za vydatné pomoci našich dobrovolníků proběhlo v únoru tohoto roku vyvložkování komína, v květnu pak byl nainstalován a obezděn nový krb a dnes už se všichni obyvatelé azylového domu mohou těšit z útulného prostředí u hřejícího krbu.

Děkujeme všem, kdo jste nám svou pomocí v našem úsilí pomohli.


Péče o azylový dům v roce 2014

Tento rok se prostory azylového domu rozzářily celou škálou barev díky vitráži, kterou vytvořila akademická sochařka paní Kapka Toušková.

Pracovalo se ale také v rozestavěném altánu na zahradě azylového domu. S pomocí dobrovolníků byly osazeny obrubníky a připraven podklad pro dlažbu altánu. Nezapomněli jsme také na špatný přístup k bočnímu vchodu do bytu dobrovolníků, který se pronajímá pro ubytování hostů.

Děkujeme všem, kdo se přičinili o to, že je náš azylový dům opět krásnější.

 

 


Ohlédnutí za rokem 2015

V tomto roce jsme se zaměřili především na terénní úpravy okolí azylového domu a zase jsme o krůček dál. S přispěním stavební firmy pana Boštíka se podařilo dokončit celou jednu jejich etapu – vydláždění přístupu na zahradu azylového domu. Pohodlné schodiště tak umožnilo snadnější přístup do prostor zahrady a usnadnilo tak kroky malým i velkým.

Velkou pomocí na cestě proměny azylového domu byli také jeho dobrovolníci, kteří ochotně přikládali ruku k dílu. Takto se například činili při dláždění zahradního altánu. Krok po kroku, cihla k cihle. Děkujeme!

 

 


Péče o budovu domu v roce 2016

Rok 2016 přinesl dokončení další etapy stavebních prací úpravy okolí azylového domu – vydláždění příchodu k domu. S realizací nám opět velmi pomohla stavební firma pana Boštíka. Ale do pomoci se zapojili také dobrovolníci a to velkou měrou. Díky všem zúčastněným se azylový dům pyšní novým dlážděním a příchod k němu je pohodlný jak pro jeho obyvatele, tak pro návštěvy nebo rekreanty, kteří oddělenou část domu se samostatným vchodem využívají pro rekreační pobyty.

 

 


Úpravy azylového domu v roce 2017

Jako každoročně, i letos nám byli velkou pomocí naši dobrovolníci, kteří přijížděli na pravidelné sobotní brigády. Nejen že opravili to, na čem se v domě podepsal zub času nebo nenechavé dětské prstíky, ale přispěli také k tomu, aby zahrada domu rozkvétala do stále větší krásy a bylo v ní radost posedět. Však obyvatelé domu zvláště v letních měsících tuto možnost rádi a hodně využívají.

Letošní rok už mohou posedět také v dokončeném altánu na zahradě domu a i za deště v něm rozdělat oheň, ohřát se nebo si na něm opéct špekáčky. Ohniště je vybaveno odkouřením, takže posezení bude příjemné a na čerstvém vzduchu.

 

 


Úpravy azylového domu v roce 2018

V tomto roce neproběhly žádné výrazněnší stavební úpravy, jeho údržba byla ale i tento rok nepostradatelná.

Postarali se o ni z velké části naši šikovní dobrovolníci, kteří celý rok jezdili na pravidelné měsíční brigády. Zajistili nutné opravy a bravurně zvládli i pokácení břízy, která svými proschlými větvemi ohrožovala bezpečnost kolemjdoucích.

 

 


Úpravy azylového domu v roce 2019

V roce 2019 bylo zapotřebí  oprav hned několik. Na jaře se ukázalo, že během zimy došlo k poškození střešních tašek a solárních kolektorů na střeše domu a k následnému zatékání do obytných prostor.  Opravu nadační fond zajistil ve spolupráci s firmou Střechy Kavalír a Ermont spol. s r. o. a nahradil poškozené střešní tašky novými, které budou lépe vyhovovat místním náročným zimním podmínkám.

Fasády domu, která potřebovala opravit a vyčistit, se v létě ujala firma Stavební sdružení Boštík s. r. o. Nadační fond s touto firmou spolupracoval již při rekonstrukci a také tentokrát její pracovníci odvedli dobrou práci. Na podzim pak začala ještě oprava a nátěr plochy terasy domu. Prováděla ji firma pana Doseděla a byla dokončena na jaře roku 2020.

 


Úpravy azylového domu v roce 2020

Také v tomto roce se nadační fond staral o údržbu i zkrášlování azylového domu. Byl obnoven nátěr terasy azylového domu a opraveno poškozené zábradlí, důležitou a potřebnou opravou byla také výměna plynových kotlů, které zajišťují vytápění a ohřev teplé vody pro obyvatele domu.

Vylepšením interiéru domu, které určitě přivítali jak jeho obyvatelé, tak také návštěvníci,  byla instalace nové kuchyňské linky v sále domu. Děkujeme všem, kdo nám i tento rok pomohli zajistit, aby azylový dům mohl i v náročných časech pandemie otevírat své dveře těm, kdo jeho pomoc potřebovali.

 


Úpravy azylového domu v roce 2021

V roce 2021 se nadační fond rozhodl provést důkladné čištění fasády domu na zadní (severní) stěně a zbavit ji tak řas, plísní a prachu.  Pro bezpečnost ubytovaných dětí byla v sále azylového domu instalována branka u kuchyňské linky. Okolí budovy pak zkrášlila nová knihobudka, která přispěla ke chvilce příjemného odpočinku pro kolemjdoucí turisty nebo ubytované hosty domu.

 

 

 


Úpravy azylového domu v roce 2022

V sále azylového domu byla dokončena výstavba nového sociálního zázemí, které slouží především dobrovolníkům a hostům azylového domu. Tato vítaná změna umožnila zapůjčovat sál azylového domu pro různé akce, aniž se tím naruší provoz v jiných prostorách domu.

Děkujeme všem pracovníkům a řemeslníkům, kteří se na výstavbě zázemí podíleli, i těm, kdo k tomuto vylepšení života domu přispěli svým darem.