fbpx

Také v dnešní době žijí mezi námi těhotné matky, které v tísni rozhodují o životě svého dítěte
a chybí jim zázemí rodiny, partnera, materiální podpora i potřebné informace.

Zapojením se do vánoční kampaně Štědrý dar pro betlémské děti podpoříte Azylový dům pro těhotné matky v tísni
a umožníte tak matkám a dětem najít pomoc a zázemí a prožít další den v klidu a bezpečí.

 

Děkujeme!

 

 

Azylový dům pro těhotné matky v tísni v Hamrech u Hlinska nabízí již patnáct let podporu těhotným ženám a matkám s dětmi v tísni.
Od svého otevření již pomohl 192 matkám a 263 dětem z celé České republiky.

Během pobytu v azylovém domě mohou matky řešit svou obtížnou situaci, rozvíjet své mateřské dovednosti i získávat pracovní zkušenosti
prostřednictvím tréninkového zaměstnání, aby byly schopny začlenit se do společnosti a poskytnout svým dětem zázemí a domov.

 

Kontakt:
tel.: 739 354 269, e-mail: kontakt@nfbetlem.cz