fbpx

Oslovující dar

Do poradny nám kdosi přinesl ručně vyrobený krásný dar. Velmi symbolický pro toto dílo. Je v něm vidět kus práce – času i srdce konkrétního člověka. Je zvláštní. Nutí vás přemýšlet, jakým darem i pozváním je početí každého lidského života….

Milí dobrovolníci, dárci, podporovatelé tohoto díla, dovolte mi, abych Vám závěrem roku poděkovala za všechny dary i nasazení pro dobro těch nejmenších z nás – „darů“, jejichž narození zdaleka není v dnešní době samozřejmostí.

O letošních Vánocích Vám přeji, aby Vás pohled do dětských očí, a zvláště pohled do očí Dítěte – Krále pokoje – v jesličkách, naplnil nadějí i radostí ze smysluplnosti lidského života.

S vděčností za Vaši podporu i přízeň Marcela Holeňová