fbpx

Na poradě v azylovém domě

Cílem všech pracovníků azylového domu je poskytovat ubytovaným klientkám pomoc, kterou potřebují. Proto se pravidelně scházejí na poradách pracovního týmu. Během nich společně promýšlejí co nejefektivnější podporu jednotlivých klientek, kterým je v azylovém domě aktuálně poskytována sociální služba, projednávají organizační záležitosti a plánují budoucí akce.

Přečtěte si o azylovém domě pro matky s dětmi v tísni více.