fbpx

Motivující pozitivní zpětná vazba

Klientkám azylového domu je v rámci projektu Cesta mateřstvím nabízena metoda videotréninku interakcí, jejímž cílem je rozvíjení verbálních i neverbálních komunikačních vzorců mezi maminkou a jejím dítětem a trénink dalších sociálních dovedností.

Videotrénink vyzdvihuje zejména silné stránky. Toto podání pozitivní zpětné vazby je pro maminky motivační a povzbuzuje je k další práci na budování kladného vztahu se svým dítětem.