Díky za vánoční kampaň

Děkujeme všem dárcům, kteří nás podpořili v rámci letošní vánoční kampaně Štědrý dar pro betlémské děti. Prostřednictvím Vaší štědrosti jsme získali prostředky zhruba na dva a čtvrt měsíce provozu azylového domu.

Děkujeme Vám za tento dárek, který může přinést maminkám a dětem v jejich tísnivé situaci kromě tepla, bezpečí a zázemí také novou perspektivu do života.

Střípky z vánoční kampaně

Již čtvrtým rokem probíhá v tomto období naše kampaň Štědrý dar pro betlémské děti.

Děkujeme Vám všem, kdo se do ní zapojili, za každý Váš dar, povzbuzení i milý pozdrav, který jsme od Vás dostali.  Za všechny uvádíme aspoň některé.

3. skautský oddíl Verměřovice nám poslal zprávu v tomto znění:

Dobrý den, na Štědrý den jsme se skautským oddílem roznášeli po vesnici Betlémské světlo. Je to u nás taková tradice. Obchází se dům od domu, lidé už se těší a mají nachystané svíčky. Dávali nám dobrovolný příspěvek a děti se rozhodly, že jej věnují na dobrou věc. Vybrali jsme si Váš nadační fond. 

Z Hoštějna nám napsali:

Dobrý den, ráda bych vás informovala, že naše obecní akce, sousedské setkání na kopci „Živý Betlém v Hoštejně“ se i letos velice vydařila. Zúčastnilo se odhadem 200 lidí, což je v podstatě polovina obce, vyslechli jsme si koledy a zhlédli vystoupení o narození Ježíška, které si připravili hoštejnští nadšenci. Pro všechny byl připraven horký čaj nebo punč. Společně jsme na této akci vybrali částku 3 350 Kč, kterou jsme Vám odeslali na účet. Přejeme do roku 2019 mnoho úspěchů ve vaší práci. 

Pozdrav z akce Živý Betlém jsme dostali také ze Spálova. Každoročně nám posílají její výtěžek, který letos činil 8 330 Kč. Děkujeme!

Milé pozdravy přišly také z farností.

Otec Karel Moravec z Hory Matky Boží v Králíkách napsal:
Přeji vše dobré od Pána do nového roku!
Odeslal jsem na účet uvedený na vašich plakátech půlnoční sbírku z Hory Matky Boží. Ať vám to pomůže ve službě Mariím, kterým Josef chybí… 

Otec Jakub Štefík z farnosti Šilheřovice poslal povzbuzení:

Ave! Tak zdraví nejen anděl Pannu Marii, ale myslím, že by to mohl být pozdrav také pro Váš „Betlém“. Kéž jste nejen zdrávi, ale také plní Božího požehnání v novém roce. Díky Vaší aktivitě se i naši farníci dozvídají o jiné rovině života, kterou třebas tolik sami nepociťují a neuvědomují si, že by mohlo být dost lidí – žen, které takovou pomoc potřebují. A jsem velice rád, že pochopili smysl Štědrého dne – obdarovat ty, kteří to nejvíce potřebují a jsou v našem okolí. Sami mi říkali, že vůbec o Vaší aktivitě ani netušili a velice rádi přispěli.

Malý konkrétní příběh: Jedna paní nemohla na mši svatou, kde byla ohlášena sbírka pro Váš dům, a tak toužila poslat peníze po svém vnukovi. Minulou sobotu jsme ji doprovodili na její poslední cestě na tomto světě. Díky za Vaši aktivitu. Kéž Boží požehnání sestupuje na Vaše dílo v duchovní i hmotné povaze.

Děkujeme Vám všem, kdo svým přispěním i prostou lidskou iniciativou neváháte podpořit těhotné matky a jejich děti v tísni v našem azylovém domě.