Projekt Začít znovu

Projekt má podobu drobného zaměstnávání matek, klientek azylového domu, formou dohody o provedení práce. Napomáhá klientkám v osvojení si takových vzorců chování, které jim pomohou uplatnit se na trhu práce.