Misijní střediska

Poslání misijních středisek

Misijní střediska jsme postupně založili jako jeden z krůčků k naplňování našeho statutu – chránit lidský život od jeho početí až po přirozenou smrt. Jejich prostřednictvím jsme chtěli a dál chceme pomáhat těm, kterým k životu chybí i ty nejzákladnější potřeby.

V současné době máme dvě misijní střediska – v Dobré u Frýdku Místku a v Novém Jičíně. Během let si tato střediska našla své pravidelné přispívatele i pomocníky z řad velikých i malých. Pomáhají babičky, podnikatelé i malí skauti. Vždyť zabalit takový balík, aby vyhověl všem přísným předpisům a v pořádku se dostal až k potřebným, není žádná maličkost. A kam balíky vlastně putují? V současné době většinou na adresy sester Misionářek lásky do Indie a Etiopie – a jsou vždy vítány.

Více se o činnosti našich středisek můžete dočíst v jednotlivých záložkách.