Podporujeme

Milí přátelé,

nadační fond podporuje provoz zařízení a zajišťuje rekonstrukci objektů, které mají sloužit pro ubytování matek, jejichž sociální a nezralé duchovní zázemí komplikuje přijetí počatého dítěte. Dále je záměrem nadačního fondu, aby zařízení sloužila matkám s dětmi v tísni, ohroženým dětem, v omezené míře také k ubytování starých lidí s cílem vytvořit dětem prostředí, umožňující jejich lidské zrání. K naplnění tohoto účelu nadační fond založil Obecně prospěšnou společnost Dlaň životu.

Postupně také založil misijní střediska, jejich prostřednictvím chtěl dál pomáhat těm, kterým k životu chybí i ty nejzákladnější potřeby.