Současnost

V červnu tohoto roku proběhla oprava a čištění fasády azylového domu. Opravu provedla firma pana Boštíka, se kterou nadační fond při stavebních úpravách dlouhodobě spolupracuje. I tentokrát její pracovníci odvedli dobrou a kvalitní práci a azylový dům se tak mohl rozzářit novou krásou. Děkujeme!

 

           

 

V péči o azylový dům jsou naší velkou pomocí každoročně také naši dobrovolníci. Průběžně zajišťují pravidelnou údržbu budovy od střechy po sklep, ale také se starají o zahradu budovy a vše, co je právě potřeba. A to vše s ochotou, úsměvem a elánem.

Děkujeme, že jejich návštěvy jsou vždy nejen velkou pomocí, ale také milým povzbuzením.
Posuďte sami a pro-klikněte se na naše články:

Březnová brigáda trochu jinak                            Zimní brigáda na počátku roku