Dobrovolníci

Dobrovolníci patří k základům života nadačního fondu. Toto dílo dýchá především díky nasazení, motivaci a přesvědčení těch, kteří do něj vkládají svůj čas i prostředky bez nároků na finanční odměnu, ať už to jsou členové správní a dozorčí rady, naši dárci, pomocníci při stavebních úpravách a drobných opravách v azylovém domě, při balení hromadných dopisů, při výrobě dárků pro klientky azylového domu a jejich děti, při oslovování dalších dárců?

Nabízíme Vám několik střípků z jejich pestrého života:

Brigády

Dobrovolnické brigády začaly s počátkem rekonstrukce budovy azylového domu v roce 2003 a patří dodnes neodmyslitelně k životu nadačního fondu.

Během rekonstrukce domu v letech 2003 až 2007 bylo cílem těchto brigád pomoci s činnostmi, které nemusely provádět kvalifikované firmy, s úklidem, se zahradou. Od počátku se dobrovolníci snažili také přispívat k vytváření pěkných a vstřícných vztahů s místními obyvateli.

Po otevření azylového domu v roce 2008 se náplň brigáda mírně pozměnila, neztratil se ale jejich význam. Nadále bylo a dodnes je potřeba ochotných dobrovolnických rukou, aby udržovaly zahradu, pomohly s úklidem či drobnými opravami. Významnou roli hraje při brigádách také vytváření pěkné atmosféry. Dobrovolníci vnášejí do života azylového domu nové impulsy a zpestření. Klientky domu se těchto brigád mohou účastnit a mají tak příležitost odezírat vztahy ve fungujících rodinách, pochutnat si s dobrovolníky na dobrém obědě, popovídat si.

 

Dobrovolnické pohádky

Milou a všemi vítanou součástí života našich dobrovolníků jsou také dobrovolnické pohádky. V létě hrají v azylovém domě svou pohádku děti a mládež z řad našich  dobrovolníků, před Vánocemi  přicházejí se svým divadelním dárkem rodiče. Také tyto „pohádkové soboty“ v azylovém domě mají v životě Betléma svou dlouholetou tradici a naši dárci, příznivci i obyvatelé azylového domu, zvláště ti malí, se na ně již dlouho těší. Chcete-li přijet osobně, budete vítáni! Pozvánku včas zveřejňujeme na našich webových stránkách.

 

 

Putování ke kořenům

Od roku 2010 je součástí života našich dobrovolníků také Putování ke kořenům. Toto setkání je odpovědí na volání po možnosti nabídnout setkání všem, kdo o to stojí. Už název napovídá, že jde o putování, a sice o putování na horu Radhošť, která je spojena s kořeny naší křesťanské kultury. Symbolicky jsme pro toto setkání zvolili datum 28. září – svátek svatého Václava. Již osm let jsme tedy oslavili společně tento svátek na Radhošti. A letos se tam chystáme znovu. Tak když budete mít chuť a čas, zveme Vás mezi nás. Pozvánku najdete v průběhu září na našich webových stránkách.